- Kaynak & Çevre sürdürümüne katkıda bulunan ürünler satmak
- %100 yenilenebilir enerji tedariki
- Sıfır atık üretimi
- Ambalajlama kullanımının azaltılması
- Çevre dostluğu
- Etkin enerji kullanımı
- Enerji kullanımını azaltma
- Daha fazla çevre dostu yerler oluşturmak
- Kağıt yerine elektronik bildiri tercih etme

Neden Herkes Bu Harekete Katılmalı?

Küresel Isınma Günümüzde, 1860’ lı yıllarda olduğundan ortalama 1.5 derece daha fazladır. Kuzey Kutbunun bazı bölgelerinde, 100 yıl öncesine kıyasla 5° C daha fazla sıcaklık mevcuttur. Elde edilen veriler, 20. yüzyılın son 600 yılın en sıcak yüzyılı olduğunu ortaya koymuştur. İklim üzerinde çalışmalar yapan bilim adamları, önümüzdeki 100 yıl içinde 1.4° C ile 5.8° C arasında seyreden ortalama bir sıcaklık artışının görüleceğini beklemektedir; bunun sonucunda kuraklık, fırtına, sel, buzulların erimesi ve diğer aşırı hava olayları görülür.

Okyanuslar ve denizler ısınır, mercanların yok olmasına ve pek çok deniz canlısı türünün yok olmasına sebep olur, deniz seviyesinin altındaki kıyı bölgeleri, çoğu Pasifik adasını, Arjantin, Bangladeş, Nijerya ve Birleşik Devletler gibi kıyı bölgelerindeki sulak alanları su baskını tehlikesiyle karşı karşıya bırakır.

Daha uzun ve daha sıcak ısı dalgaları, fareler ve diğer haşaratlar için halihazırda uygun üreme ortamı oluşturmaktadır, dolayısıyla veba ve sıtma gibi hastalıklar artış gösterir. Mikroplar, bakteriler ve diğer taşıyıcılar da çoğalır.

Her yıl üretilen buğday, mısır ve arpanın 40 milyon metrik tondan daha az miktarda altı temel besin mahsulünün üçünde, gezegenimizi yıllık 5 milyar $’lık kayba uğratır. Sıcaklıktaki her 1 derecelik artış ile, mısır mahsulü yüzde 3 ile yüzde 5 arasında düşüş gösterir ve bu düşüş, Standford Üniversitesi ile Lawrence Livermore Ulusal Laboratuar araştırmacılarına göre, açık ve net bir şekilde insan faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır.

Böcek popülasyonundaki artış ile bilim adamları, sıtma, dengue ateşi ve viral ansefalitler gibi böceklerle taşınan hastalıklarda belirgin bir artış görüleceğini öngörmektedir. Bilim adamları, böceklerin coğrafi alanlarını değiştirmeleri su suretiyle, doğurganlıklarının ve böcek ısırma oranının artması ile ve patojen inkübasyon süresinin kısalmasının bir sonucu olarak, hastalıkların bulaşma riskinin iklim değişiklikleri ile birlikte artacağı varsayımında bulunmaktadır.

Sıtma, her yıl yaklaşık olarak 400 milyon insanın hastalanmasına sebep olarak, her yıl, çoğu özellikle Sahra Altı Afrika Bölgesindeki küçük çocuklar olan bir ile üç milyon kişinin ölümüne sebep olmaktadır.

Yapılan araştırmalar, sıtma bölgelerinin yeryüzünde artmakta olduğunu göstermektedir. 2100 yılı itibariyle dünyanın %60’ının bir tür sıtma bölgesi olacağı öne sürülmüştür.