Fare ve Sıçanlar; insan kültürünün evrimine eşlik etmiş ve insan yaşam alanlarına adapte olmuşlardır. İnsan barınakları yiyecek ve hem hava şartları hem de korunmak için gizlenme yerleri sağlamaktadır.

Yüksek zekaları, çok iyi adapte olabilme yetenekleri ve çok hızlı çoğalma özellikle sayesinde dünya üzerinde insanların neredeyse bütün yaşam alanlarına yayılmışlardır.

Genel olarak zararlardan üç kemirgen türü sorumludur:
- Rattus rattus
- Rattus norvegicus
- Mus musculus

Bu nedenle kemirgen popülasyonların azaltılması ve ortadan kaldırılması için hedefe yönelik, profesyonelce uygulanan Kontrol Yöntemleri gereklidir. Etkin yönetim için bu kemirgenlerin biyolojisi ve davranışları bilinmelidir.

Davranış

Farelerin IQ seviyesi her nesille birlikte artmıştır. Kendilerini korumak için daha iyi taktikler öğrenmektedirler. Bölgelerini sürekli olarak keşfetmekte ve kaçmaları gereken zamanlarda tam olarak nereye kaçmaları gerektiğini bilmektedirler. Bulundukları yerin bütün özelliklerini hatırlamakta ve tanıdık olmayan şeylerden uzak durmaktadırlar. Yeni obje korkusu olan bu davranış neofobi olarak adlandırılmaktadır.

Fareler keskin bir koku hissine sahip olup bölgelerini idrar ve genital salgılar ile işaretlerler.

Fareler thigmotaktik davranış sergilerler, yani dokunma uyaranlarını kullanarak rotalarını belirlerler ve dikey yüzeylerle teması hiç kaybetmezler.

Daima duvar boyunca yürürler ve odayı nadiren çapraz geçerler, Fareler renkleri birbirinden ayıramazlar.

Bir familya veya grup bir baskın erkek ve yavrularıyla birlikte bir kaç dişiden oluşur. Yaşam alanlarını oluşturan bölge türün diğer üyelerine karşı savunulur. Tırmanma, yüzme veya dalma yeteneklerine sahiptirler. Ayrıca son derece yüksek üreme oranına sahiptirler.

Fare ve Sıçanlarla Neden Mücadele Edilmelidir?

- Fareler hastalıkları insanlara ve hayvanlara bulaştırırlar.
- Fareler gıdalarımızı yerler.
- Fareler dışkı, kıl ve mikroplarla gıdalarımızı kirletirler.
- Fareler ahşabı, boruları ve elektrik kablolarını kemirirler.
- Fareler ambalaj materyallerini tahrip ederler.
- Fareler setlerde, ocaklarda vb. yerlerde yuva yaparlar ve böylece tesisatları ve binaları tahrip ederler.
- Fareler çiftlik hayvanlarını strese sokarlar. Bunun sonucunda süt, yumurta ve et üretiminde kayıplara neden olurlar.
- Fareler ısırık yaraları ve diğer yaralanmalara neden olurlar.

Fare ve Sıçanlarla Nasıl Mücadele Edilir?

Antikoagulant Yemler

Yemin Yerleştirilmesi: Yemi fare aktivitelerinin görüldüğü yerlerin yakınına, duvar boyunca ve mobilyaların veya kiremitlerin altına yerleştirin.

Yeterli miktarda yerleştirin ve yemi düzenli olarak takviye edin.

Yemin tüketilip tüketilmediğini düzenli olarak kontrol edin. Tüketilmedi ise yemi kemirgenlerin daha kolay erişebilecekleri diğer bir yere yerleştirin.

Yem istasyonu: yem materyalinin iyi durumda kalmasını sağlamak üzere bir yem istasyonunun kullanılması tavsiye edilmektedir.