ÜRÜN KATALOĞU


    Hitpoint ME® %12 Cypermethrin içeren, tamamen biyoçözünür solventlerle formüle edilmiş, üstün mikroemülsiyon teknolojisine sahip, uzun süren Ar-Ge çalışmalarının sonucunda ortaya çıkmış, doğaya dost (Fitotoksik olmayan) özel bir biyosidal üründür.

    Bileşiminde biyoçözünür solvent olarak bulunan Neem yağı aynı zamanda sahip olduğu insektisidal etki ile öldürücü performansını maksimize ederken, uygulama sonrası ME teknolojisi ile bariyer etkisi yaratarak bölgeye haşere girişini önlemektedir.
    
    Ürün bileşiminde bulunan aktif madde,  Avrupa Birliği nezdinde desteklenen firmalar tarafından tedarik edilmektedir. Ekotoksikoloik ve toksikolojik raporları mevcuttur. Çevre için ultra güvenlidir. 
İrritasyon ve tahriş etkisi yoktur.
    
    Ürün, su ile seyreltildiğinde içeriğindeki özel emülgatörler yardımıyla 10-100 nm (nano metre) çapında aktif madde partikülleri oluşturur, dolayısıyla birim alana düşen aktif madde (damlacık) miktarı artar. ME formülasyonunun  fizikokimyasal yapısından kaynaklanan bu özellik ürüne maksimum etkinlik sağlar.

    ULV yöntemi ile uygulandığında, formülasyon yapısındaki buharlaştırmayı geciktirici içerik, damlacıkların uzun süre havada asılı kalmasını sağlar. Böylelikle haşere ile temas kesinlik kazanır.

    Uzun süre ve yüksek teknoloji gerektiren üretim prosesi yanısıra, kullanılan üst düzey yardımcı maddeler ve orijinal molekül yapısı ile saha performansını eşsiz kılmaktadır.


    NEEM YAĞI
    Neem yağı, Afrika ve Asya kıtasında yetişen Neem ağacının yaprak ve tohumlarından soğuk pres yöntemiyle elde edilen özel bir yağdır. Neem yağı çok karmaşık bileşenlere sahiptir. Basit zehir olmaktan ziyade, bu maddeler böceklerin ürettiği hormonlara benzer. Neem sisteme girer ve gerçek hormonların düzgün çalışmasını engeller.

    ME Teknolojisi
    Mikroemülsiyon formülasyondaki damlacıkların çapları küçük ancak birim hacimdeki sayıları, makroemülsiyon formulasyondaki damlacıklara göre çok daha fazladır. Damlacıklar içlerinde eşit oranda aktif madde barındırırlar , bu durum biyolojik etkinliklerin maksimuma ulaşmasını sağlar.

    Mikroemülsiyon İnsektisitlerin Avantajları

    Hitpoint ME® , irritasyon problemi yaratmayan, fitotoksitesi  olmayan yeni  nesil doğa ile dost bir üründür. Öldürücü aktif madde dışında kalan kısım doğal emülgatörler ve yardımcı maddelerden oluşmuştur. Sivrisinek, karasinek, tatarcık gibi uçan zararlılara, hamamböceği, kene gibi yürüyen zararlılara karşı temas yolu ile etki gösterir.


Zararlı Türü -

Yaşam Evresi

Uygulama Alanı

ve Şekli

Uygulama Dozu

Sulandırma Oranı

Uygulama oranı ve

uygulama dozu

SivrisinekAçık Alan ULV1 L ürün + 59 L su

0,5 L karışım/hektar

1 g ai/ha

KarasinekAçık Alan ULV
1 L ürün + 29 L su

0,5 L karışım/hektar

2 g ai/ha

TatarcıkAçık Alan ULV
1 L ürün + 59 L su

0,5 L karışım/hektar

1 g ai/ha

Hamamböceği

Boş Kapalı

Alanlar

10 mL ürün + 1190 mL su

50 mL karışım/m2

0,05 g a.i/m2

Altlık Böceği

Boş Kapalı

Alanlar

278 mL ürün + 499.722 mL su

300 mL karışım/m2

0,02 g a.i/m2