ÜRÜN KATALOĞU


    Sivrisinek ve Karasinek mücadelesinde aynı anda tavsiye edilen, güvenilir ve etkinliği ispatlanmış aktif madde olan Pyriproxyfen aktif maddesini içerir. Bileşiminde bulunan Neem yağının âni larvasidal etki sinerjisi ile 3. ve 4. günde larvaların yaklaşık %92’ sinde mortalite görülür.

    Pyriproxyfen & Neem oil kombinasyonu ile Microlarv ME®, âni etkisi yüksek ve etki süresi uzun özel bir larvasit kompozisyonu oluşturmaktadır.

    Neem tohumlarından elde edilen Azadirachtin, böceklerde toksik etki ve beslenmeyi engelleyici etkiye sahiptir. Neem ürünleri tat alma reseptörlerinin uyarılmasını engeller, uyarılan reseptörlerde olumsuz tepki ortaya çıkar ve beslenme durur. Sonuçta böcek larvalarının sindirim sistemlerindeki biyokimyasal değişiklik meydana gelir ve açlık nedeniyle ölürler. Bu da Microlarv ME®’nin biyolojik etkinliğini zirveye taşır.

    Üst düzey Mikroemülsiyon Teknolojisi ile üretilen Microlarv ME® minimize edilmiş partikül boyutu ile suda homojen olarak konsantrasyon oluştururken, aynı zamanda hem temas hem de sindirim etkisini maksimum şekilde gösterir. Uygulandığı alanda harika bir yayılım gösterir. Mikro boyutta partikülller larvaların bünyesine çok daha hızla penetre olur.

    Microlarv  ME®,  kimyasal solvent içermeyen şekilde formüle edildiği için özellikle sucul alanlarda herhangi bir risk taşımaz. Petrol türevi solvent içermediği için çevreye negatif etkisi söz konusu değildir.

    Uzun süre ve yüksek teknoloji gerektiren üretim prosesi yanısıra, kullanılan üst düzey yardımcı maddeler ve orijinal molekül yapısı ile saha performansı eşsizdir.


    Microlarv ME®, larvaların yetişkin sineklere dönüşmesini önlemek için kullanılan bir larva kontrol ajanıdır. Larvaları doğrudan öldürmez, böcek gelişimindeki normal süreci bozarak pupal ölümle sonuçlanır ve yetişkinlerin ortaya çıkmasını engeller.

    Pyriproxyfen, böceklerin fizyolojisini ve morfogenizini etkiler. Larvaların veya pupaların yetişkinler arasında olgunlaşmaksızın normal gelişmesine izin vererek pupal/erişkin evrelerde yaşam döngüsünü engeller. Pyriproxyfene maruz kalan yumurtaların canlılığını da etkiler.

    Olumlu güvenlik profili sadece memeliler, kuşlar ve balıklar için minimum risk oluşturmaktadır. Aynı zamanda içme suyuna dahi uygulanmasına izin verir. (Pyriproxyfen içme suyu yayın no WHO/SDE/WSH/03.04/113 )

- Larvaların ergine dönüşmesini engeller.
- Eşsiz etki şekli
- Çok düşük kullanım dozu
- Uzun süre etkilidir.
- Minimum toksik etki
- WHOPES’de larva mücadelesinde önerilir.
- İçme suyuna uygulama için onaylanmıştır (0.01 mg ai/litreye kadar)
- Her tür sivrisinek ve karasinek larvalarına etkilidir.


Zararlı Türü-Yaşam Evresi
Uygulama Alanı ve Şekli
Sulandırma Oranı
 Uygulama Aralığı 
Uygulama Dozu
Sivrisinek Larva

Spreyleme

Temiz sular

Tüm sivrisinek üreme alanları

1L ürün + 499 L su
20 gün
10g ai/ha
Sivrisinek Larva
Spreyleme Kirli Sularda1L ürün + 499 L su
20 gün
10g ai/ha
Karasinek Larva

Spreyleme

Çöplükler, Gübrelikler,

Organik atıklar

1L ürün + 2999 L su
45 gün
0,05g ai/m2