İklim Değişikliği ile mücadelede son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle, enerji üretiminde yenilenebilir (hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal gibi) temiz enerji üretimine yönelik yatırımlar hızla artmaya başlamıştır. Küresel ısınmaya neden olan gazların üretiminde enerji sektörünün payı %66 seviyesindedir.

Hidrolik enerji santrallerinde, Nehirden alınan su kot kaybetmeden yükleme havuzuna taşınır. Burada dinlendirilen su basınçlı borularla türbine yönlendirilir. Suyun akış debisi ile  oluşan potansiyel güç türbin ile mekanik enerjiye oradan da jeneratör vasıtası ile elektrik enerjisine çevrilerek üretilen temiz enerji şebekeye iletilir.