Küresel Isınma / İklim Değişiklikleri

İklim değişiklikleri, küresel gıda üretimini ciddi derecede etkileyerek iş hayatımızda daha büyük dalgalanmalara sebep olur. Ticari fiyatlarda %10’luk bir artış ve ilaveten 100 milyon insanın kötü beslenmesi ile sonuçlanabileceği öngörülmektedir.

2050 Yılında Nüfusun %5 Artış Göstermesi Öngörülmektedir

Talebi karşılaması için küresel tarım üretiminin, önümüzdeki 30 yıl içinde en az iki katı artış göstermesi gerekmektedir. Büyüyen zenginlik, artan et tüketimi ve besin ihtiyacı 2050 yılında enerji talebinin (biyo-malzeme ve biyo-yakıtlar) %100 artış göstereceğini öngörmektedir. Gıda/besin ve biyo-yakıtlar/biyo-malzemeler arasındaki rekabet ormanların tahrip edilmesi ve biyolojik çeşitliliğin yok olması 2°C’lik bir ısınmanın sonucunda %15 ile %40 türün soyunu tüketebilir.

Su (İçme Suyu ve Sulama Suyu)

İklim değişikliği önemli ölçüde su sıkıntısına sebep olabilir.